wtorek, 30 kwietnia 2013

Zdrowaś Mario - modlitwa

Zdrowaś Mario - modlitwa

Poniżej modlitwa, poprawiona, przedstawiająca Boską Matkę we właściwym znaczeniu i dlatego energia tej modlitwy wibruje niesamowicie wysoko. Niezwykle skutecznie oczyszcza serce i umysł, usuwa negatywną karmę. Dobrze tę modlitwę powtarzać 54 lub 108 razy dziennie z rana, lub po połowie z rana i wieczorem. Oczywiście każda ilość jest wartościowa.

OM 
*
Zdrowaś Mario
Boska Mocy
Łaskiś pełna
*
Błogosławionaś Ty
Przez całe stworzenie
Błogosławion owoc
Życia Twego Jezus
*
Święta Mario,
Boska Matko,
Miłościwa.
*
Zmyj z nas grzechy nasze.
I już teraz wybaw!

* * *
Amen lub Namaha
to ostanie po trzech gwiazdkach jest dowolne i mówimy po zakończeniu całego cyklu modlitwy.

Znaczenie

To wyjątkowo piękna modlitwa. Ma potężne wibracje, pod warunkiem docenienia majestatu Boskiej Matki. Boska Matka to nie tylko ta, która urodziła Jezusa i za to jest wielbiona. To zupełne nieporozumienie. Boska Matka jest małżonką Boskiego Ojca. Jest zasadą Śiwa - Śakti. Śiwa jest reprezentowany przez Św. Józefa a Śakti przez Św. Marię. Św. Józef i Św. Maria byli Awatarami, zstąpieniem Boskiego Ojca i Boskiej Matki stąd należało by raczej używać tytułu „Boski” niż tylko „Święty”, gdyż byli zstąpieniami boskości a nie poszukiwaczami. Niemniej nie odgrywali głównej roli, przyszli nie w pełni mocy, gdyż główną rolę do odegrania miał wtedy właśnie Jezus. Jezus jest aspektem Boskiej Mądrości.

Pomimo częściowej mocy Św. Józefa i Św. Marii przejawiali Oni, co jest najważniejsze, boską doskonałość uczuć, przez co sprowadzili dla dobra świata doskonałego Nauczyciela i Mędrca. Nie zawsze Awatary Boga, jakimi byli Św. Józef i Św. Maria mają na celu pokazanie pełnię Mocy Boga. Ważniejsza jest doskonałość uczuć i mądrość, która przyszła na Ziemię wraz z Nimi. Demonstracja boskiej Mocy ma jedynie za zadanie przekonać o wartości doskonałych uczuć i duchowej mądrości, bo to one są podstawą wyzwolenia.

Św. Józef i Św. Maria przyjdą w Satja Judze i będą żyć w doskonałej rodzinie. Ich synem będzie aspekt Jezusa, czyli tym razem częściowa Awatara o skromnej roli. Będzie to rodzina Awatarów, gdzie poza skromnością życia rodzinnego i pracą dla innych, będzie to co najważniejsze - boska doskonałość uczuć. Pełnię mocy boskości będą posiadać Prema Sai Baba i Prema. Główni Purna Awatarowie Satja Jugi.
Stworzenie zaczyna się od podziału Absolutu Boga na dwa, Boskiego Ojca i Boską Matkę. Dalej stworzenie jest kontynuowane przez Boską Matkę i stwarza Ona wszystkich mędrców, Awatarów, Buddów, wiec Jezus z Niej pochodzi na planie duchowym, nie tylko ziemskim. Stwarza też wszystkie światy.

Boska Matka posiada wszystkie przymioty doskonałości, piękna, szlachetności, mądrości i jest ucieleśnieniem nieskończonej Mocy Boga. Boski Ojciec pozostaje w stanie świadka, statycznej Czystej Świadomości co oznacza uczucia Prawdy. Boska Matka to dynamiczna Czysta Świadomość co oznacza uczucia Miłości. Boska Matka jest potęgą i chwałą Boga zdolną stworzyć i unicestwić wszystko co istnieje.

Boska Matka i Bóg to jedno i to samo, tyle że w aspekcie dynamicznym, działania, Miłości. Jeżeli mówimy „Bóg jest miłością” to mówimy o Bogu w aspekcie Boskiej Matki. Jeżeli mówimy, „Miłość cię wybawi” to znaczy że odwołujemy się do Boskiej Matki, która zniszczy wszystkie demoniczne skłonności i obmyje z grzechów. Tak należy Ją pojmować. W istocie pełnię chwały Boskiej Matki zna tylko Boski Ojciec. Ona jest Jego życiem, nikt inny nie jest w stanie objąć nawet cząstki Jej chwały, boskich cnót, subtelności uczuć i promienności szczęścia oraz pomyślności jaką niesie Jej boskie Imię.

Wyjaśnienie zmian

Chciałem aby dokonane zmiany nie naruszyły rytmu i prostoty tej modlitwy. Jeżeli chcemy studiować więcej aspektów Boskiej Matki to musimy sięgnąć do innych modlitw, litanii, 108 imion Ammy, lub 117 imion Lalithy Siakti.

A oto poszczególne zmiany i ich powody:

1. „Pan z Tobą” - jest to poprawne pod warunkiem, że pod słowem „Pan” rozumiemy Boskiego Ojca. Oni wspólnie zasiadają na Boskim Tronie jako pierwotna przyczyna stworzenia. Niemniej popularne rozumienie „Pan” to Jezus a to już nie jest poprawne. Oczywiście Jezus osiągnął jedność z Boskim Ojcem w kolejnych etapach swej duchowej podróży: „jestem sługą bożym”, „Jestem synem bożym” aż ostatecznie „Ja i Ojciec mój, to Jedno”. Jako że ustaliło się postrzegać Jezusa jako „Syna Bożego”, to ta lina modlitwy musiała ulec zmianie. Wszyscy są dziećmi Boga, więc synami i córkami Boga.

2. „Boska Mocy” - zamiast „Pan z Tobą”. Boska Moc to istota Boskiej Matki. To Moc Miłości. Ta Moc wyzwala i do tej Mocy modlitwa się odwołuje.

3. „Między niewiastami” - Stwierdzenie że jest wyjątkowa pośród niewiast to za mało. To umniejszenie do roli ludzkiej, w której co prawda przejawiła doskonałe cnoty, ale w rolach ludzkich niewiasty są podległe władzy męskiej. Takie umiejscowienie chwały Boskiej Matki jest niewłaściwe.

4. „Przez całe Stworzenie”. Całe Stworzenie wielbi Boską Matkę, gdyż jest ucieleśnieniem wszystkich atrybutów Boga, wszelkich Jego cnót i mądrości. Forma Boskiej Matki zachwycza cały Wszechświat, Ona Wszechświatem włada.

5. „życia” zamiast „żywota” tylko dla zachowania rytmy wiersza. Słowo „żywota” jednak lepiej oddaje fakt, że mamy wiele żywotów a ten żywot Boskiej Matki jako Maria był jednym z nich.

6. „Boska Matko” zamiast „Matko Boża” - Bóg nie ma matki stąd zwrot „Matko Boża” nie jest poprawny. Bóg jest pierwotny i występuje w roli Boskiego Ojca i Boskiej Matki.

7. „Miłościwa” - dodane bo do tej cechy się odwołujemy. Poprawia rytmikę modlitwy jako wiersza.

8. „Zmyj z nas grzechy nasze” zamiast „Módl się za nami grzesznymi”. Po pierwsze Boska Matka nie ma nikogo nad sobą. Jest Pierwotna więc nie ma do kogo się modlić. To Jej łaska nas wyzwala. Jest samym działaniem Boga. Niemniej samo wtopienie wyzwolonej duszy jest w aspekcie Boskiego Ojca. Po drugie nie jest poprawne sugerowanie że jesteśmy istotami grzesznymi. Popełnienie grzechu to rzecz ludzka, ale być z natury grzesznym to jest być demonem a co nie jest nieprawdą. Wszyscy jesteśmy istotami boskimi, doskonałymi jednakże osadzonymi w ziemskim doświadczaniu życia. Stąd zbieramy negatywną karmę, złe skłonności i fałszywe poglądy przykrywające naszą pierwotną wrodzoną boskość. O zmycie tych pokładów iluzji oddzielających nas od boskości mieszkającej w nas, określonych jednym słowem jako „grzech”, jest prośba w modlitwie.

9. „I już teraz wybaw” zamiast „w godzinie śmierci naszej” - nie ma na co czekać! O wybawienie powinniśmy zabiegać już teraz, natychmiast! I żyć jako oświecone istoty w jedności z Bogiem niosąc innym Światło Urzeczywistnienia Boga. Programowanie się jako „wybawionej istoty po śmierci” jest samoograniczające się i fałszywym pojmowaniem istoty wybawienia. Można osiągnąć chwałę boskości i jedność z Bogiem za życia, tak jak Jezus to osiągnął i ukazał. Dusza za życia ciała na Ziemi może być w Jedności z Bogiem i tym samym przynosić wielki pożytek duchowy innym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.