środa, 1 maja 2013

Nowa „Zdrowaśka” i deklaracja Boga


Nowa „Zdrowaśka” i deklaracja Boga

Po napisaniu tekstu o wizji położyłem się spać. Wtedy usłyszałem głos Siakti, Boskiej Matki:

Siakti: Czy napisałeś, że ta modlitwa daje Zbawienie?
SaiSiwa: Nie.
Siakti: To napisz!

Byłem bardzo zaskoczony tą deklaracją, lecz nie mogłem temu zaprzeczyć. Moc doświadczenia, które opisałem w poprzednim artykule nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Moc Boskiej Matki jest w stanie całkowicie oczyścić duszę i napełnić boskością po brzegi, zaś nowa forma modlitwy bardzo wyraźnie i jednoznacznie odwołuje się do tego aspektu Boskiej Mocy. Pomimo to sam nie mogłem złożyć takiej deklaracji, to znaczy powiedzieć, że ta modlitwa jest w stanie udzielić wyzwolenia. Jest ona jak Mukthi Mantra!

Nie każdy może chcieć śpiewać Mukthi Mantrę, zwłaszcza ci z kręgu chrześcijańskiego, dlatego wspaniałym jest, że Bóg daje tak wiele narzędzi. Poczułem jak ta deklaracja jest ważna. Chciałem jeszcze dostać niezależne potwierdzenie. Potwierdzenie jest szczególnie ważne w sytuacjach, kiedy Bóg daje tak ważne deklaracje, by temu zawierzyć, a przecież tu chodzi o sprawy najważniejsze i ostateczne. Czym innym jest dzielenie się inspiracjami, nawet gdy Bóg w rozmowie takie inspiracje przekazuje, gdzie nie ma nic wiążącego. Wtedy wystarcza mi to co sam czuję na dany temat.

Więc pomodliłem się i spontanicznie otworzyłem książkę Śri Vasanthy Sai pt. „Shiva Sutra”, s. 149:
„Wszyscy wołają Boga, kiedy chcą uwolnić się od świata Maji (iluzji)”.
Zadanie to było wytłuszczone. Piękne i adekwatne potwierdzenie! Piękny i o wielkim znaczeniu dar od Boga w formie Boskiej Matki. Om Siakti Ram.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.