niedziela, 17 sierpnia 2014

117 Imion Siakti - Boskiej Matki Stworzenia

117 Imion Siakti - Boskiej Matki Stworzenia


OM DŻEJ ŚRI SAI SIAKTI RAM!
Hołd i uwielbienie ukochanej Boskiej Matce!


=== === === 1 === === ===

1. OM DŻEJ SIAKTI - ŚRI LALITAMBIKAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, wielkiej Bogini Śri Lalitambiki
2. OM DŻEJ SIAKTI - ŚRI MATRE - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, świętej Matce
3. OM DŻEJ SIAKTI - ŚRI MAHA RAGNYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, wielkiej Władczyni

4. OM ŚRI SIAKTI - BHAVANYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce czyli małżonce Śiwy
5. OM ŚRI SIAKTI - BHAVANA GAMYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, którą jest osiągana stałym nakierowaniem się na Prawdę
6. OM ŚRI SIAKTI - BHADRA PRIYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która uwielbia być łaskawa

7. OM SAI SIAKTI - BHADRA MURTYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest ucieleśnieniem życzliwości
8. OM SAI SIAKTI - BHAKTI PRIYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest zadowolona z wielbienia pełnego miłości
9. OM SAI SIAKTI - BHAKTI GAMYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, której łaska jest osiągana przez wielbienie w tęsknocie i medytację

=== === === 2 === === ===

10. OM DŻEJ SIAKTI - BHAKTI VASYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, której łaskę można pozyskać na własność dzięki aktom oddania pełnym miłości
11. OM DŻEJ SIAKTI - BHAYA PAHAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która rozpędza cały strach
12. OM DŻEJ SIAKTI - SHAMBHAVYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce czyli która wielbi Siambhu (jedno z imion Siwy)

13. OM ŚRI SIAKTI - SHARADARADHYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest wielbiona jako bogini nauki jesienią
14. OM ŚRI SIAKTI - SHARVANYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce czyli która jest małżonką Sarwy (jedno z imion Siwy)
15. OM ŚRI SIAKTI - SHARMADAYINYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która zawsze obdarza radością

16. OM SAI SIAKTI - SHANKARYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce czyli która jest nieoddzielna od Parama Siwy
17. OM SAI SIAKTI - ŚRIKARYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, której emanacja jest Lakszmi, małżonka Wisznu
18. OM SAI SIAKTI - SHATODARYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest smukła w talii

=== === === 3 === === ===

19. OM DŻEJ SIAKTI - SHANTIMATYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest zawsze w pokoju ze swymi wielbicielami
20. OM DŻEJ SIAKTI - NIRADHARAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która na niczym się nie wspiera
21. OM DŻEJ SIAKTI - NIRANJANAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest bez skazy

22. OM ŚRI SIAKTI - NIRLEPAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest nietknięta
23. OM ŚRI SIAKTI - NIRMALAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest zawsze czysta
24. OM ŚRI SIAKTI - NITYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest wieczna

25. OM SAI SIAKTI - NIRAKARAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest bezforemna
26. OM SAI SIAKTI - NIRAKULAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która nigdy nie jest zaniepokojona
27. OM SAI SIAKTI - NIRGUNAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest bezatrybutowa

=== === === 4 === === ===

28. OM DŻEJ SIAKTI - NISHKALAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest niewidoczna
29. OM DŻEJ SIAKTI - SHANTAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest doskonale spokojna
30. OM DŻEJ SIAKTI - NISHKAMAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest wolna od wszelkich pragnień

31. OM ŚRI SIAKTI - NITYAMUKTAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest wiecznie wolna od iluzji
32. OM ŚRI SIAKTI - NIRVIKARAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest niezmienną bazą wszelkich zmian
33. OM ŚRI SIAKTI - NISHPRAPANCHAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest poza wszelką zjawiskowością świata

34. OM SAI SIAKTI - NIRASHRAYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która od niczego nie zależy
35. OM SAI SIAKTI - NITYA SHUDDHAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest nieskończenie nieskalana
36. OM SAI SIAKTI - NITYA BUDDHAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest wiecznym przybytkiem wiedzy

=== === === 5 === === ===

37. OM DŻEJ SIAKTI - NIRAVADYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest całkowicie wolna od skaz
38. OM DŻEJ SIAKTI - NIRANTARAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która trwa nieustannie bez końca
39. OM DŻEJ SIAKTI - NISHKARANAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która trwa nieustannie bez początku

40. OM ŚRI SIAKTI - NISHKALANKAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która nie ma słabości z żadnego powodu
41. OM ŚRI SIAKTI - NIRUPADHAYE - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest bezgraniczna
42. OM ŚRI SIAKTI - NIRISHVARAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest najwyższa

43. OM SAI SIAKTI - NIRAGAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest wolna od pasji
44. OM SAI SIAKTI - RAGA MATHANYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która niszczy wszelkie przywiązania
45. OM SAI SIAKTI - NIRMADAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, w której nie ma dumy

=== === === 6 === === ===

46. OM DŻEJ SIAKTI - MADANASHINYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która wymiata arogancję
47. OM DŻEJ SIAKTI - NISHCHINTAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest wolna od wszelkich napięć niepokoju
48. OM DŻEJ SIAKTI - NIRAHANKARAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest całkowicie wolna od ego

49. OM ŚRI SIAKTI - NIRMOHAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest całkowicie wolna od złudzeń
50. OM ŚRI SIAKTI - MOHA NASHINYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która leczy ze złudzeń swych wielbicieli
51. OM ŚRI SIAKTI - NIRMAMAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która nie ma ego oraz poczucia posiadania

52. OM SAI SIAKTI - MAMATA HANTRYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która niszczy zarozumiałość i samolubstwo w swych wielbicielach
53. OM SAI SIAKTI - NISHPAPAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest zaprzeczeniem grzechu
54. OM SAI SIAKTI - PAPA NASHINYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która całkowicie niszczy grzech przez zwykłe powtarzanie Jej imienia

=== === === 7 === === ===

55. OM DŻEJ SIAKTI - NISHKRODHAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która nie ma wrogości czy złości
56. OM DŻEJ SIAKTI - KRODHA SHAMANYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która gasi złość powstającą w umysłach swych wielbicieli
57. OM DŻEJ SIAKTI - NIRLOBHAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest całkowicie wolna od chciwości

58. OM ŚRI SIAKTI - LOBHA NASHINYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która usuwa zachłanność z umysłów swych wielbicieli
59. OM ŚRI SIAKTI - NIHSAMSHAYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest wolna od wątpliwości
60. OM ŚRI SIAKTI - NIRBHAVAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która nie ma pochodzenia będąc odwieczną

61. OM SAI SIAKTI - BHAVA NASHINYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która zakańcza cykl narodzin i śmierci
62. OM SAI SIAKTI - NIRVIKALPAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest nieskończoną czystą inteligencją
63. OM SAI SIAKTI - NIRABADHAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która zawsze pozostaje niezaniepokojona

=== === === 8 === === ===

64. OM DŻEJ SIAKTI - NIRBHEDAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, w której wszystko jest jednym
65. OM DŻEJ SIAKTI - BHEDA NASHINYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która niszczy różnice powstałe w umyśle
66. OM DŻEJ SIAKTI - NIRNASHAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest nieśmiertelna

67. OM ŚRI SIAKTI - MRITYU MATHANYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która wykorzenia przyczynę śmierci w swych wielbicielach
68. OM ŚRI SIAKTI - NISHKRIYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest poza wszelkim działaniem
69. OM ŚRI SIAKTI - NISHPARIGRAHAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która niczego nie bierze

70. OM SAI SIAKTI - NISTULAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest niezrównana
71. OM SAI SIAKTI - NILA CHIKURAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która ma loki czarnych lśniących włosów
72. OM SAI SIAKTI - NIRAPAYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która nigdy nie odchodzi

=== === === 9 === === ===

73. OM DŻEJ SIAKTI - NIRATYAYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest poza zasięgiem wszelkiego niebezpieczeństwa
74. OM DŻEJ SIAKTI - DURLABHAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, której łaskę osiąga się długim nieprzerwanym właściwym wysiłkiem
75. OM DŻEJ SIAKTI - DURGAMAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, której łaski nie można osiągnąć bez skrupulatnego, starannego i stałego wysiłku

76. OM ŚRI SIAKTI - DURGAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, której emanacja jest Boginią Durgą
77. OM ŚRI SIAKTI - DUKHA HANTRYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która niszczy wszelkie smutki
78. OM ŚRI SIAKTI - SUKHA PRADAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która obdarza błogością wyzwolenia

79. OM SAI SIAKTI - SARVAGNAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest wszechwiedząca
80. OM SAI SIAKTI - SANDRA KARUNAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest silnie współczująca
81. OM SAI SIAKTI - SARVA SHAKTI MAYYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest źródłem wszelkiej mocy

=== === === 10 === === ===

82. OM DŻEJ SIAKTI - SARVA MANGALAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która posiada wszystko co pomyślne
83. OM DŻEJ SIAKTI - SAD GATI PRADAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która prowadzi poszukiwaczy do najwyższego celu
84. OM DŻEJ SIAKTI - SARVESHVARYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest królową wszechświata

85. OM ŚRI SIAKTI - SARVAMAYYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest wszechobecna we wszystkim
86. OM ŚRI SIAKTI - MAHESHVARYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która przekracza naturę i jest źródłem wszystkiego
87. OM ŚRI SIAKTI - MAHA KALYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, której emanacja jest wielką Boginią Kali, która niszczy nawet śmierć

88. OM SAI SIAKTI - MAHA DEVYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest Wielką Boginią
89. OM SAI SIAKTI - MAHA LAKSHMYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, której emanacja jest wielką Boginią Lakszmi, która jest źródłem szczodrości
90. OM SAI SIAKTI - MAHA RUPAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest najwyższą formą

=== === === 11 === === ===

91. OM DŻEJ SIAKTI - MAHA PUJYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest warta wielbienia
92. OM DŻEJ SIAKTI - MAHA MAYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest wielką stwórczynią iluzorycznej energii
93. OM DŻEJ SIAKTI - MAHA SATTVAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest najwyższym istnieniem

94. OM ŚRI SIAKTI - MAHA SHAKTYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest najwyższą energią
95. OM ŚRI SIAKTI - MAHA RATYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest bezgraniczną błogością
96. OM ŚRI SIAKTI - MAHA BHOGAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest najwyższą błogością i bogactwem

97. OM SAI SIAKTI - MAHAISHVARYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która posiada najwyższą władzę
98. OM SAI SIAKTI - MAHA VIRYAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest najwyższą potęgą i mocą
99. OM SAI SIAKTI - MAHA BALAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest najwyższą siłą

=== === === 12 === === ===

100. OM DŻEJ SIAKTI - MAHA BUDDHYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest najwyższą inteligencją
101. OM DŻEJ SIAKTI - MAHA SIDDHYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, której osiągnięcia są najwyższe
102. OM DŻEJ SIAKTI - MAHA TANTRAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest podmiotem wielkich Tantr

103. OM ŚRI SIAKTI - MAHA MANTRAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest wielką mantrą
104. OM ŚRI SIAKTI - MAHA YANTRAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest wielbiona w symbolach jantr
105. OM ŚRI SIAKTI - MAHASANAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, której tron jest warty wielkiego wielbienia

106. OM SAI SIAKTI - PARAM JYOTYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która posiada najwyższą promienność
107. OM SAI SIAKTI - PARAM DHAMNE - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest najwyższym przybytkiem
108. OM SAI SIAKTI - PARAMANAVE - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest najbardziej subtelna

=== === === 13 === === ===

109. OM DŻEJ SIAKTI - PARAT PARAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest największa
110. OM DŻEJ SIAKTI - PARA SHAKTYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest pierwotną energią
111. OM DŻEJ SIAKTI - ŚRI SHIVAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce czyli która jest z pełnym oddania Siwą

112. OM ŚRI SIAKTI - SHIVA SHAKTAIKYA RUPINYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest formą energii zjednoczonej z Panem Siwą
113. OM ŚRI SIAKTI - VISHNU SHAKTYAIKYA RUPINYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest formą energii zjednoczonej z Panem Wisznu
114. OM ŚRI SIAKTI - BRAHMA SHAKTYAIKYA RUPINYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest formą energii zjednoczonej z Panem Brahmą

115. OM SAI SIAKTI - ŚRI ADI PARASHAKTI LALITAMBIKAYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, Pierwotnej Najwyższej Matce, która jest Boginią Śri Lalitambika
116. OM SAI SIAKTI - ŚRI MATA AMRITANANDAMAYE - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, która jest nazywana Amritanandamayi
117. OM SAI SIAKTI - ŚRI MAHA TRIPURA SUNDARYAI - NAMAHA
Hołd Boskiej Matce, której imię jest również Boska Matka Tripurasundari

=== === === === === ===
Om Sianti, Sianti, Sianti

Tłumaczenie i edycja Swami P. SaiSiwa.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.