czwartek, 10 lipca 2014

Czystość i niewinność - Boska inspiracja

Czystość i niewinność - Boska inspiracja


Siakti: Czystość kiedy Ja wypełniam cię Sobą.
   
              Niewinność kiedy ty żyjesz we Mnie.

SaiSiwa: Czystość kiedy Bóg otwiera swoje

                 trzecie oko w moim sercu i staję się
                 świadomym Boga jako Prawdy o sobie.

                 Niewinność kiedy ja otwieram trzecie oko
                 i widzę wszędzie Boga i tylko Boga,
                 jako najgłębszą Prawdę wszystkiego.

Znaczenie:

Siakti zwróciła się do mnie takimi słowami, które w piękny i zwięzły sposób oddają istotę podróży do boskiego aspektu tych cnót. Doświadczyłem tego w sobie, dlatego powyższe stwierdzenie Boskiej Siakti wywołuje we mnie cudowne poruszenie. To doświadczenie tłumaczy, dlaczego odpowiedziałem Siakti w ten właśnie sposób jak wyżej.

Totalna Niewinność

Istotnie stosując nieustannie Wibuthi Jogę, o której wspominałem wcześniej, czyli łączenia wszystkiego z Bogiem osiągamy świadomość wszechobecności Boga.

Nie jest to narzucanie sobie czegoś, ale oczyszczanie się do postrzegania Prawdy. Tak jest kiedy praktykujemy coś co jest zgodne z prawdą. Trzeba zaufać i tu, na tym wstępnym etapie nie ma jeszcze możliwości rozstrzygnięcia czy Boska wszechobecność jest Prawdą. Po wytrwałej praktyce otwiera się trzecie oko na Boga. Widać wtedy wielbioną formę Boga w kryształowych promieniach gdzie się nie zwróci wzroku. To czystość Boga wypełnia wszystko. Tak właśnie tego doświadczyłem. Forma potem znika, ale dzięki otwartemu oku wszystko postrzega się jako wypełnione boskością.

Wtedy czego nie dotykasz, czego nie słuchasz to dla ciebie tylko Bóg. Tak żyjesz w niewinności boskiej, w Totalnej Niewinności, gdyż znikają wszelkie światowe tendencje, pokrętne motywy, bo stoisz zawsze przed Bogiem i tylko Jego dotykasz, tylko Jego słyszysz, tylko na Niego patrzysz. Tak żyjesz otoczony Bogiem. Żyjesz co prawda w „świecie” z punktu widzenia innych ludzi, ale ty tak na prawdę żyjesz w Bogu, bo dla ciebie „świat” stał się Bogiem.

Boska Czystość

Po pewnym czasie takiej praktyki świadomość Boga budzi się w tobie, zgodnie z zasadą, że Bóg tylko postrzega Boga. Stajesz się świadomy tego, że to nie ty, ale w istocie Bóg patrzy z ciebie na świat, który ty postanowiłeś postrzegać jako Boga. Twoja głębia ofiarowania siebie Bogu w najwyższym umiłowaniu sprawia, że pragniesz tylko patrzenia Boga a nie swojego, nie siebie. Tak rozpuszcza się twoje ego oraz złudna osobowość i znikasz w promieniach Boskiego Patrzenia. Doświadczyłem tego, kiedy Pan Siwa otworzył swoje trzecie oko w moim sercu. Moje serce i trzecie oko Pana Siwy to jedno. Stąd tyle uczuć w moim sercu do Siakti.

W ten sposób, kiedy Bóg otworzy swoje trzecie oko w tobie w tobie już nie ma świata i jego spraw, tęsknot ani wspomnień, ale tylko Bóg. Nie ma nawet ciebie ale tylko Bóg. To jest najwyższa czystość - bycie tylko Boga w tobie. Tak więc można stwierdzić, że praktykując Totalną Niewinność osiągamy Boską Czystość - stan Sudhasattwa - próg Oświecenia.

Swami P. SaiSiwa & Siakti

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.