wtorek, 10 czerwca 2014

Miłość nieuwarunkowana - inspiracja

Miłość nieuwarunkowana - inspiracja (2014.06.10)


Nie warunkuje się niczym,
Nie warunkuje nikogo,
Nie wybiera kierunku jednego,
Nie faworyzuje niczego,

Nie skupia się na jednym a płynie do wszystkiego.
Nie wybiera jednego słowa a używa stosownie wszystkich.
Niczego nie upiększa jednego choć wszystko w niej wzrasta.
Nie wybucha, nie wschodzi i nie zachodzi i nie wygasa.

Wolna od afektu, przyciągania i odpychania.
Wolna od skrajności pojęć i słowa „kocham”.
Wolna od aplauzu, uznania i przywiązania.
Nikogo nie rani, lecz rozumie i łagodnością swą leczy.

Płynie z serca tak samo nieuwarunkowanego.
Płynie do Nieuwarunkowanego w sercu każdego odbiorcy.
Pomija to co uwarunkowane we wszystkim i wszystkich.
Nie chwyta za uwarunkowane i tym nie prowokuje.

Miłość nieuwarunkowana jest jak niebo nad oceanem.
Uspakaja fale pod Jej parasolem, choć ich nie dotyka.
Jest niezmienna, choć chmury uwarunkowań świata
Zdają się ją zmieniać i ukrywać to odkrywać znowu.


Swami P. SaiSiwa