piątek, 27 czerwca 2014

Odpowiedź TEGO - inspiracja

Odpowiedź TEGO - inspiracja


TO jest odpowiedzią
Na pytanie „KIM JESTEŚ?”,
Choć w TYM nie ma
Myślenia, idei, poglądów.

TO jest odpowiedzią
Na wszelkie pytania,
Choć TO pozostaje
Zawsze nieme.

Swami P. SaiSiwa