czwartek, 11 września 2014

Duchowa droga - inspiracja

Duchowa droga - inspiracja


Duchowa droga do oświecenia to nie jest coś, co można sobie wziąć i mieć. Iść nią bo tak się chce. By iść duchową drogą do oświecenia trzeba na to zasłużyć wieloma żywotami i do tego dojrzewać. Trzeba zgromadzić wiele zasług duchowych, to znaczy zasług bezinteresownej służby dla wspierania duchowości i współczucia dla społeczeństwa w którym się żyje. Duchowość to droga dawania.

Swami P. SaiSiwa.