niedziela, 14 września 2014

ONO jest najważniejsze - inspiracja

ONO jest najważniejsze - inspiracja


Puść wszystko Umyśle, odnajdź jedynie czym jest ONO!
ONO jest najważniejsze. ONO jest najskuteczniejsze.
Tylko ONO wyzwala. Ty nie masz nic do zrobienia.
Puść więc wszystko i wspieraj tylko ONO, szukaj tylko ONO.

Umyśle, przebywaj tylko w ONO. ONO czyni wszystko.

Nic nie mów nikomu, nie musisz, nawet nie trzeba.
Milczeniem i nieoczekiwaniem ukazuj ONO jedynie.
Umyśle, nie zbawiaj nikogo, to dla ciebie niemożliwe.
ONO milczy kiedy trzeba, mówi kiedy trzeba. Zawsze właściwie.

Umyśle, przebywaj tylko w ONO. ONO czyni wszystko.

Czy sopel lodu może przekonać śnieg, do Nieba osiągania?
Tak samo Umysł jest dobry do dusz wyzwalania!
Zaś ONO jest jak kawałek rozżarzonego metalu.
ONO jest jak gorąca lawa spokojnie płynąca z wulkanu.

Umyśle, przebywaj tylko w ONO. ONO czyni wszystko.

ONO kiedy śniegu dotknie, ten z sykiem Niebo osiągnie.
Jeden zawrze gotowy, inny tylko stopnieje, a inny ucieknie.
Ale każdy znajduje się na lawy do ONO Drodze. Pytasz JAK?
Tylko ONO to widzi i tylko ONO właściwie to rozumie!

Umyśle, przebywaj tylko w ONO. ONO czyni wszystko.

ONO działa bez chcenia, ONO patrzy bez czasu mierzenia.
ONO planuje bez przywiązania, ONO jest bez oceniania.
ONO działa nie-działając. ONO w działaniu nic-nie-czyni.
Bezwysiłkowe ONO zawsze jest wolne, choć niby śluby czyni.

Umyśle, przebywaj tylko w ONO. ONO czyni wszystko.

Niezmienne ONO w ślubach jedynie Siebie wyraża.
ONO w ślubach niczego do Siebie nie dodaje, to niemożliwe.
ONO Jest-Jakie-Jest, zawsze niewinne, radosne i czyste.
Kiedy w ONO będziesz, będziesz wolny i lekki jak ONO.

Umyśle, przebywaj tylko w ONO. ONO czyni wszystko.

Będziesz działać bez wysiłku a czas tobie się pokłoni.
Będziesz radością pośród wszystkich smutków wkoło.
Jednych doprowadzał do wrzenia, innych do ucieczki...
Ot tak sobie, ni to dla zabawy, ni to od niechcenia. Jak ONO.

O Umyśle, poznaj ONO – Ostateczne Niezrównane Oświecenie.

Swami P. SaiSiwa