piątek, 5 kwietnia 2013

Rodzaje duchowych wizji


Rodzaje duchowych wizji

Generalnie jest wiele rodzajów wizji, z różnych wymiarów duchowych i każdy sadhaka (duchowy aspirant) musi stopniowo uczyć się je rozpoznawać u boku doświadczonego Mistrza. To niezwykle ważne, aby nie utknąć w iluzji zwodniczych światów, albo co gorsza w szpitalu psychiatrycznym.

1. „Wizje” najniższego rodzaju to gra wyobraźni, o którą podejrzewany jest niemal każdy, kto doświadczył wizji. Ciekawe, że to podejrzenie płynie tylko od tych sceptyków, co nigdy wizji nie mieli. Powód tego jest prosty. Tego co wewnętrzne owi sceptycy doświadczyli to najwyżej ich własna wyobraźnia, więc tylko tyle powiedzą o wewnętrznych wymiarach istnienia – jako gry wyobraźni i domysłów. Faktycznie mózg z niekompletnej informacji potrafi sklecić nie jedną historię, ale to nie jest w ogóle wizją lecz wyobrażeniem.

2. Szpital grozi tym co zadają się z astralem różnych gęstości, ale szczególnie tych niskich. Wtedy egzorcyzmu potrzebują. Tak jest kiedy podświadomość nie jest oczyszczona z pragnień i uprzedzeń. Projekcje w wyobraźni to niebezpieczna iluzja a „wizja” jest wyrazem tychże pragnień, które niestety przyciągnęły do siebie astralną materię oraz istoty taj sfery. Brnięcie w to grozi opętaniem lub psychozą. Wyższy astral (akasza) obfituje w niezliczone cywilizacje istot świetlistych o przeróżnych interesach. Też o różnych intencjach, dobrych i złych w stosunku do nas, ludzi na Ziemi. Tu obfitują przeróżne przekazy mentalne (chanellingi). To wszystko klasyfikuje się jako nieprawda-w-nieprawdzie. Zajmowanie sie tymi istotami to spirytyzm. Wiedzą, która rządzi wyższymi światami astralnymi jest dharmadźńana. Tu przebywa się w ciele manomajakosza.

3. Wyższa przestrzeń, to przestrzeń duchowa buddhi, zwanej też czittakasza. Trudno do wyobrażenia sobie doskonałość duchowych światów i istot doskonałych niemal pod każdym względem. Tak, to są Niebiosa o wielu poziomach doskonałości. Ileż tam można spotkać kandydatów na Bogów, Buddów i Mesjaszy itp! Co więcej, kiedyś się nimi naprawdę staną! Stąd nazywana się te światy światem dew, czyli bogów. Niebezpieczna przestrzeń dla sadhaki, bo światy mentalne są niezwykle przekonywujące i co najważniejsze, odwzorowują one Prawdę... ale Prawdą nie są. Przez to nazywane są prawdą-w-nieprawdzie. W oczyszczonej przestrzeni intelektu, otwartym trzecim okiem, można te światy dostrzec oraz otrzymać przekazy, czy przepowiednie od tamtejszych istot. Tym razem przekazy i przepowiednie będą prawdziwe... Można otrzymać moce i te moce będą działać... ale to nie jest cel duchowego rozwoju, ale tylko kopia celu. Większość książek i prac ezoteryki bazuje na poznaniu tej wewnętrznej przestrzeni czittakaszy. Ale to nie jest sama ostateczna Prawda ale kopia Prawdy. To nie Oświecenie ale kopia Oświecenia. Taka jest zdolność Buddhi, czyli czittakaszy, do kopiowania wszystkiego i tworzenia tego modelu – cenne z jednej strony by rozumieć zanim się przejdzie do działania, ale zwodnicze z drugiej. Jakże wielu "mistrzów" dało się zwieść. To przestrzeń świadomości Kosmicznego Intelektu. Wiedzą, która rządzi tym światem to widźńana i sudźńana. Tu przebywa się w ciele widźńianamajakosza.

4. Jednak ponad duchowym światem jest boski świat i nie ma na niego wpływu świat czittakaszy. To świat czidakaszy, świat przyczynowy. To przestrzeń serca, czyli prawda-w-prawdzie. Tu wiedzą jest Premadźńana i Pradźńana – wiedza najwyższa, wiedza Oświeconych, wiedza wprost, bez procesu rozumienia. To na tym poziomie rozgrywa się prawdziwa mistyka, gdzie jest dla duszy Bóg i tylko Bóg. To z tej przestrzeni Pierwotnej Jedności pochodzą prawdziwie boskie wizje a postrzega się je Okiem Serca, które przesyca Prema – czysta miłość dla Boga jedynie dedykowana. Tu warunkiem jest osiągnięcie pustki umysłu, wyobraźnia nie ma żadnej roli i musi stać się pustą świetlistą przestrzenią, zaś umysł manas musi obrócić się w popiół w ogniu kamadahany – praktyki wypalenia pragnień. Wizje trzeciego oka mają szukać jedynie Boga unikając wszelkich pokus innych wymiarów. Tu nie ma miejsca na ezoterykę a tym bardziej spirytyzm. W czystym sercu wypełnionym jedynie miłością do Boga wizja z przestrzeni czidakaszy jest możliwa. Tylko na tym poziomie możliwe jest poznanie Boga i kontakt bez żadnych bóstw i pośredników. Tu przebywa się w ciele anandamajakosza (niższa czidakasza) i karanakosza (wyższa czidakasza).

5. Jest jeszcze wyższa przestrzeń nad czidakaszę, to adikasza. To przestrzeń super-boska i stąd wizje są rzadkością. Tylko wielkie dusze o wyjątkowej żarliwości ducha to osiągają, jak np., współcześnie Śri Vasantha Sai, która jest Purna Awatarem. Każdy Awatar ma do niej dostęp, bo stamtąd pochodzi, zaś dusza uwarunkowana nie będzie w stanie z niej skorzystać, a wiedza nie będzie użyteczna. Tu przebywa się w ciele Super-przyczynowym, Mahakaranakosza. Wiedzą tu jest anubhawadźńana i sarwadźńana. Zanim nie osiągnie się tej przestrzeni Bóg jest niepojmowalny; jak się ją osiągnie jest się Bogiem niepojmowalnym, a w przejawieniu na Ziemi – Awatarem. W zależności od przyjętego zadania na Ziemi jest się Purna Awatarem (pełnym Awatarem), albo częściowym Awatarem, to znaczy częściowo uwarunkowanym. Pokonanie tych uwarunkowań tworzy wiedzę praktyczną czyli możliwą do naśladowania. Wiedzę na dany czas i daną kulturę i w ten sposób własnym przykładem częściowy Awatar ukazuje drogę do boskości, i taka jest właśnie też moja rola w czasie nadchodzącej Satja Jugi.

Nie muszę nadmieniać, że tylko wizje z przestrzeni czidakaszy (4) i adikaszy (5) są cenne i prawdziwe i do tylko takich tylko należy aspirować.