niedziela, 14 kwietnia 2013

Tworzenie rzeczywistości i charakter


Tworzenie rzeczywistości i charakter

Tworzenie przyszłości swej rzeczywistości, która nas otacza opiera się o uczucia. Jakość uczuć determinuje jakość idei a ta determinuje myślenie. Z myślenia wynikają słowa i czyny. Obserwowane skutki tych czynów wywołują określone uczucia... i koło się zamyka. Jest to wieczny cykl i trzeba wnikliwości samoobserwacji aby jasno go zobaczyć. Jest to cykl kreacji dotycząca każdej istoty, od insekta po Brahmę – stwórcę Wszechświata. Temu schematowi wymykają się tylko Wisznu i Siwa. Dlaczego?

Cykl tworzenia:

uczucia → idee → myśli → słowa → czyny → skutki → uczucia

Siwa reprezentuje w nas Prawdziwą Naturę, czyli tę boską, nieulegającą zmianom, odwieczną. On nie poszukuje w kolejnych cyklach, ale manifestuje się jaki-jest. Wisznu jest ucieleśnieniem atrybutowym i osobowym tejże Prawdziwej Natury. Oznacza to, że Wisznu jest konkretyzacją Prawdziwej Natury i reprezentuje doskonały charakter w nas, co czasem nazywam Umysłem Serca. Nie ma to nic wspólnego z cyklami tworzenia i zmian. Pokazuje to drogę do zapanowania nad cyklem tworzenia i ostatecznym wyjściem poza jego karmiczne wirowanie. Należy udoskonalić uczucia, tak aby reakcja uczuć zawsze była doskonała w każdej chwili. Trzeba opanować uczucia niższe. Afekty i emocje muszą wygasnąć na rzecz uczuć życzliwych, akceptujących, troskliwych i kochających i to w każdych warunkach. Tak zaczyna się cykl wznoszący a negatywna karma zostaje rozładowana.

Umysł serca

Jak więc osiągnąć takie doskonałe uczucia? Czy musimy być otoczeni światem doskonałym, jak to by wynikało z przedstawionego cyklu? Otóż nie koniecznie, bo uczucia są determinowane przez dwa czynniki a nie jeden. Pierwszy to świat, który nas nas otacza, to prawda i tego się nie uniknie. Drugi czynnik jest związany z wewnętrzną jakością, którą jest charakter. Charakter decyduje o jakości naszych uczuć. Charakter sięga bardzo wysoko w subtelnych ciałach, bo aż ciała przyczynowego. Doskonały charakter to Wisznu stąd Jego doskonałe uczucia. Charakter budujemy poprzez wszystkie żywoty. Poglądy i idee zmieniają się jak w kalejdoskopie poprzez żywoty, w zależności od uwarunkowań danego żywota. To samo z poziomem wiedzy, czasem jest dostęp do wyższej wiedzy a czasem nie. Charakter jednak tylko wzrasta i bez przesady można powiedzieć, że jest kształtem duszy, jak kształt twarzy ciała fizycznego.

Noc duszy

Charakter zmienia się bardzo powoli. Można powiedzieć, że zazwyczaj po każdym odejściu z Ziemi dusza przegląda swe życie i integruje nowe doświadczenia ze sobą. Dla dusz rozwiniętych to o wiele za wolno, więc u nich dusza się wycofuje dla takiej integracji wielokrotnie w ciągu życia, pozostawiając tylko iskierkę swej świadomości. Wtedy człowiek czuje się wyjątkowo „materialnie” i ma okazję poczuć jak to jest być początkującą duszą. Wtedy też popełnia się wiele błędów życiowych, na które dusza by się nigdy nie zgodziła, ale to też jest element gry życia i planu duszy na to życie.

Doskonały charakter

Doskonały charakter można budować tylko wtedy, kiedy ma się życie oparte na doświadczaniu swej boskości, czyli Prawdziwej Natury. Dotarcie do tego poziomu daje doskonałą intuicję i wyczucie co jest rzeczywiste a co iluzją. Jaka reakcja jest pożądana a jaka nie i będzie jedynie obciążeniem. To znaczy żyć w zgodzie ze swym Prawdziwym Wnętrzem. Nie wystarczy powiedzieć że należy żyć w zgodzie z sobą, bo to za mało. Wnętrze musi być oczyszczone i iluminowane boskością. I tu uwaga, ta iluminacja nie załatwi doskonałego przejawiania się, bo za to odpowiedzialny jest właśnie charakter. Ale ta iluminacja pozwoli taki charakter budować i to w sposób niezawodny.

Doskonała kreacja

Jednak potrzeba czasu aby doskonałymi uczuciami wykreować sobie doskonały świat, bo wciąż pozostają dwa czynniki obciążające, to jest przeszła karma i zakodowane skłonności. Ten proces oczyszczania zajmie jakiś czas, ale cierpliwość jest tu niezawodnym lekarstwem a zarazem potężną siłą. Przy doskonałym charakterze uczucia, reakcje, myśli i czyny są zawsze dobre, tak więc doskonała kreacja życia musi przyjść, jest wręcz nieunikniona. Cierpliwość ta musi się rozciągać na wiele żywotów, ale czy to jakiś problem kiedy na się kontakt ze swoją Prawdziwą Naturą? Żaden.

Życie w Satja Judze

W ślad za uczuciami, czy to niskie pragnienia czy to boskie uczucia idą wyobrażenia, sny, wizje aż ostatecznie idzie kreacja przyszłości. Nie zdajemy sobie sprawy, że we śnie często jesteśmy testowani pod tym względem, by określić jaka przyszłość jakościowo jest dla nas właściwa. Śri Vasantha Sai opisuje w swoich licznych książkach swoje przyszłe życie, które spędzi u boku Prema Sai Baby, przyszłej awatary Sathya Sai Baby. To niezwykle cenna wiedza, jak przyszłość przychodzi poprzez uczucia. Oto linka do polskich tłumaczeń: http://amma-books.om-sai.net/pl

Vasantha jest Siakti (ucieleśnieniem mocy) Bhagawana Sathya Sai Baby, więc Jej uczuciom towarzyszy tak potężna energia, że zmienia to cały świat. To Jej uczucia określają, kto wejdzie do Satja Jugi i jak ta Satja Juga będzie wyglądać i funkcjonować. Będąc małżonką Wisznu też posiada doskonały charakter w oparciu o doświadczanie swej Prawdziwej Natury a nie pokręconych ludzkich skłonności i pragnień. Jest istotą potężną i doskonałą. Zapraszam do czytania Jej niezwykłych książek i Jej misterium mistycyzmu najwyższego lotu, który odkrywa nową duchową wiedzę o boskiej kreacji.