niedziela, 14 grudnia 2014

Kryształowe Ciało - lila Światła

Kryształowe Ciało - lila Światła


W kryształowym ciele wszystko jest jasne. Nie ma w nim żadnych cieni i zaciemnień. Każda myśl jest czysta, spokojna, ciszą wypieszczona ze świętych uczuć zrodzona. Zaś uczucia tylko czystość w sobie mają. Czystość Boga, gdyż tylko Bogu oddane.

Te uczucia są każdej myśli matką. Inne myśli nie powstają. Cisza, przejrzystość, pogoda... Tu nie ma działań bez zasad. Zasady te świętą Dharmę stanowią. Osadzone w tym co dobre i dobro niesie, w tym co bezinteresowne. Osadzone w dawaniu co nic nie bierze. Sama radość dawania jedyną tego dawania nagrodą, stąd jest ono Boskie i niewyczerpane.

Uczucia te wyrzeźbiły idee, które żadnej krzywdzenia nie zniosą. Wszystko Bogiem widzą, wszędzie Boga mają. Są serca czułej matki istotą, są Matką Najwyższą, są ahimsą, doskonałym każdego stworzenia niekrzywdzeniem.

W kryształowym ciele nie ma nic do ujrzenia. A jednak wszystko działa w harmonii najwyższej. Każde niższe ciało wyższe adoruje i go słucha. Jedynym napędem, energią to ananda, boska błogość, co ze Źródła na wszystkie ciała bez przeszkód spływa, od najsubtelniejszego po najgrubsze, cielesne i pieści niezrozumiałą delikatną jak aksamit rozkoszą. Tak dotyk aksamitem się staje, dźwięki aksamitem się stają. Patrzenie jak aksamit łagodne... To niebiańskie aksamitne ciało wrażeń.

Lecz ciało kryształowe idzie dalej, ponad niebiańskie aksamitne ciało. Bowiem anandę zmienia się wszystko z czym ma do czynienia. Tu ciało, jego czyny i słowa z czystości myśli się biorą. Myśli umysłu intelektowi jedynie służą a ten tylko serca słucha uważnie i wiernie. Zaś serce czitty słucha, wolę duszy tylko oddaje, która to w Boga życzenie się całkowicie wtopiła ujawniając Ciajtanię - Umysł Samoświadomości Boga jedynie.

W ciele kryształowym Źródło Boga płynie bez zakłóceń od Siebie, w sercu po prawej stronie, do serca w centrum i do tego po lewej i dalej i dalej aż po końce palców i dalej. Bez turbulencji, bez wątpliwości, bez zachłanności, bez zawiłości, bez dociekań, bez identyfikacji, tak czysto, że kryształu czystości przemożne wrażenie. Bowiem tu wszystko miłuje Boga tak dalece, że pustym się stało, by Jemu jedynie dać miejsce.

Tu nic bez Boga się nie porusza, tu serce bije Bogiem a oddech Bogiem oddycha. We krwi Boga święte Imię płynie a w każdej komórce ciała jedynie Jego uśmiech, Jego Forma odbita. Od Źródła w sercu po końce palców przejrzystość, przejrzystość, przejrzystość, i dalej w słowach i w otoczeniu i działaniu.

W kryształowy ciele Światło Boga tylko widać. Błękit Nieba w samym centrum. Ten Błękit wszelką identyfikacje znosi i unieważnia. Ten błękit z Centrum wypływa z Hiranyagarbhy, serca po prawej i na ciało przejrzyste, niewinnością przeczyste się rozpływa. To Satja, Prawda tak świeci i takie ciału, umysłowi i duszy stawia wymagania.

Stąd oddanie Bogu wtedy jest oddaniem do Głębi, kiedy to niebieskie Światło Satji w sobie ujawni. Choćby punkcikiem małym z początku, by w końcu na całe ciało je rozprzestrzenić. Nigdy nie ustawaj, by widzieć w sobie wszystko całkowicie oddane Bogu, to Absolutna Zasada, której sens zrozumiesz tylko wtedy, kiedy wszystko zniknie w kryształowej przejrzystości. Przejrzystości od ciała i słów co wypowiada, przez umysł i intelekt, po serce i dalej, i głębiej... aż po Źródła progi. Tak tylko Źródło może wypełnić je swym nektarem amrity i uczynić twe ciało Boskiem Nektarowym Ciałem Nieśmiertelności.

Bóg co się obok mnie przechadza
Zagląda we mnie zadziwiony
Tu tylko swoje odbicie widzi
Tu tylko On w tym miejscu obecny.

Tu już nie ma chaosu, tylko Prema
Ani kierunków różnych, tylko Prema
Ani próśb przeróżnych, tylko Prema
Prema Wiedzy, że Tyko On istnieje.

Tak Prema oczy me na świat zamyka,
Że wszelka identyfikacja całkowicie zanika.
A Satja je Prawdą o Sobie otwiera.
Lecz już po właściwej stronie lustra.

Swami P. SaiSiwa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.