niedziela, 7 grudnia 2014

Rozpoznanie - inspiracja

Rozpoznanie - inspiracja


Kiedy choć raz ujrzysz bezkresne niebo
Wtedy już nigdy nie pomylisz go z chmurami!

Kiedy choć raz ujrzysz bezbrzeżny ocean
Wtedy już nigdy nie pomylisz go z rzekami!

Kiedy choć raz ujrzysz palące słońce
Wtedy nigdy go nie pomylisz z nocnymi gwiazdami!

Podobnie:

Kiedy choć raz poznasz Czystą Miłość
Wtedy nigdy nie pomylisz Jej przywiązaniami!

Kiedy choć raz poznasz Nieuwarunkowaną Wolność
Wtedy nigdy nie pomylisz Jej z realizowanymi pragnieniami!

Kiedy choć raz poznasz Boską Błogość
Wtedy nigdy nie pomylisz Jej z przyjemnymi doznaniami!

Kiedy choć raz poznasz Samo-objawioną Wiedzę
Wtedy nigdy nie pomylisz Jej z przeczytanymi książkami!

Kiedy choć raz doznasz prawdziwego wglądu
Wtedy nigdy nie pomylisz go z „posiadaniem racji”!

Kiedy choć raz poznasz swą Ostateczną Prawdę
Wtedy nigdy nie pomylisz Jej z umysłem i osiągnięciami!

Swami P. SaiSiwa