niedziela, 24 lutego 2013

Teatr Marionetek

Teatr Marionetek

Wszyscy jesteśmy marionetkami w rękach dew (pół-bogowie, istoty anielskie). Oni trzymają sznurki i poruszają nami jak kukiełkami. Prowadzą swoją bardzo złożoną grę zwaną „życie na Ziemi” tak, że trudno ją rozpoznać. A jednak jest to tylko gra. Nie ma tu, na Ziemi, niczego rzeczywistego, niczego prawdziwego.

Dla podkreślenia złożoności plątaniny sznurków na których wiszą te kukiełki powiem, że jeden dewa może poruszać niezliczoną ilością kukiełek i co więcej, tylko częścią ich postaci. Tak jakby jeden dewa poruszał milionem prawych rąk kukiełek a inny lewą ręką milinów kukiełek. Jeszcze inny sterował jedną skłonnością psychiczną a następny inną skłonnością psychiczną. Do tego w tej zabawie nie tylko dewy biorą udział, ale i asury, istoty demoniczne. To prawdziwa nieprzenikniona plątanina! I gdzie tu wolna wola?

I w tym wszystkim jesteś TY! No właśnie, kto? Kto ogląda to przedstawienie a kto bierze w nim udział? Aby to odkryć przestań się identyfikować z ciałem, umysłem i emocjami. To tylko zagrywki dew i asurów. Rozwiń wyższy intelekt a z nim zdolność rozróżniania między rzeczywistym a nierzeczywistym. Stracą oni kontrolę nad tobą, kiedy rozpoznasz, że nie jesteś tym wszystkim w co oni się bawią. To boskie prawo Kreacji.

Kiedy uwolnisz się od wszelkich skłonności i cech, kiedy będziesz żył swoją Prawdziwą Boską Naturą, kiedy osiągniesz Oświecenie, wtedy będziesz jednym z niewielu wolnych ludzi na tej Ziemi i to w każdych okolicznościach życia.

Zapraszam więc cię do prawdziwej Wolności :-)