poniedziałek, 10 marca 2014

Dźniana Sutra - cz.3 - Widżniana

Dźniana Sutra - cz.3

Czyli dyskurs o poziomach duchowej wiedzy

Swami P. SaiSiwa

Część 2 - http://saisiwa.blogspot.co.uk/2014/03/dzniana-sutra-cz2-widja-sraddha.html

6. Widźniana

Kiedy na poziomie bhakti osiągnęło się zrozumienie jak naprawdę powinno się postrzegać Boga, że Prawdy Boga (Satji) nie poszukuje się systemem teologicznym, czy innym filozoficznym czy konceptualnym, lub analitycznym, ale mistycznym doznaniem uniesienia duszy dzięki głębi oddania. Że kompas kierunku Prawdy jest w sercu a nie w umyśle. Dopiero wtedy zaczyna się rozpoznawać rozumieć wiedzę związaną z Bogiem. Dla umysłu to czas wielkich odkryć, bo zamiast oka analizy otwarło się oko serca. Oczyszczenie serca ze światowych uczuć pragnień, afektów i negacji jest kluczowe, umysł musi podążać za sercem na drodze miłosnego oddania Bogu - bhakti.

Aby światowe uczucia się nie pojawiały sam umysł musi odwrócić się od świata i jego pokus. Zresztą, dla tej głębi poznania świat już nie stanowi atrakcji. Umysł jednak musi przejść proces spalania kaamy (lubieżności), zwany kaamadahana. Ten gruntowny proces oczyszczania umysłu manas (umysł ocen, pragnień i awersji) dopiero pozwala budzić się właściwym uczuciom, klarownym, czystym, świetlistym i świętym, bowiem to te uczucia wskazują kierunek do Prawdy. Ten rodzaj uczuć nie jest znany w doczesnym życiu, nie ma więc do czego odnieść się, póki się tego nie doświadczy.

Osoba na poziomie widźniany nazywana jest dźnianinem. To osoba, która cały swój czas i całą moc swego intelektu poświęca kontemplacji Boskich Prawd. Zakochany w Bogu nie umie inaczej. Dociekania takiej osoby są głębokie niczym ocean z nieporuszoną koncentracją jak tego oceanu głębia. Nie wiąże się to z procesem myślowych dociekań i potyczek myśli, ale raczej zatopieniem całego swego Buddhi, czyli intelektu w nieskończoności Boga, po to by potem te boskie prawdy ujawniać i przybliżać światu. Dopiero na tym etapie docenia się pisma starożytnych mędrców, myślę tu o Wedach. Tacy mędrcy są solą tej ziemi. Dzięki nim głęboka wiedza duchowa jest przekazywana poprzez tysiąclecia. To rzadkie osoby, które żyją raczej na uboczu społeczeństwa, bo tak wybrały, bo tak dyktuje im wewnętrzna czystość, tak ich prowadzi wewnętrzne Światło.

Część 4 - http://saisiwa.blogspot.com/2014/03/dzniana-sutra-cz4-anandadzniana.html